Siedziba główna:

Van Den Doel B.V.

Markweg Zuid 1b, 4794 SN Heijningen

Tel. 0031 ( 0 ) 167 522331

Fax. 0031 ( 0 ) 167 524514


Zakład produkcyjny:

Van Den Doel Poland Sp. z o.o.

Kowalewo Parcele 35, 62-400 Słupca

Tel. 0048 664 966 200

Fax. 0048 63 2132404

email: info@doelonions.com

VAN DEN DOEL POLAND SP. Z O.O. realizuje inwestycje pt. „Zwiększenie wartości dodanej poprzed rozbudowę zakładu oraz zakup nowoczesncyh maszyn i montaż instalacji związanych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych” dofinansowany z funduszy europejskich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020; Działanie: 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”.
W związku z powyższym prosimy zainteresowane firmy o składanie ofert zgodnie z poniższymi zapytaniami ofertowymi.

Zapytanie ofertowe rozbudowa
Sanitarka przedmiar 20 04 15
Elektryka przedmiar
Budowlanka przedmiar